Particulars

Des de el nostre despatx l’assessorarem entre d’altres, de les següents matèries:

Fiscal

-Declaracions de Renda i Patrimoni.

-Declaracions de IVA per arrendadors de Locals.

-Atenció de requeriments d’Hisenda.

-Declaració d’impostos de No residents.

Jurídic

-Confecció de contractes d’arrendaments per locals i habitatges.
-Desnonaments d’inquilins morosos.
-Tramitació d’herències.
I-nterposició i defensa en matèria de dret civil i penal.
-Recursos contra l’administració (Ajuntament, Consell, Agència Tributària, Conselleries, etc.)