Pimes

-Creació de noves empreses i alta d’autònoms.
-Defensa davant la inspecció d’Hisenda.
-Comptabilitat de societats i d’autònoms.
-Defensa davant la inspecció de Treball.
-Manteniment de liquidació d’impostos de pimes.
-Manteniment d’obligacions laborals de pimes (Nòmines, Tc, etc.)
-Reestructuracions d’empreses.
-Concurs de creditors.
-Cobrament de morosos.